Akcija sakupljanja glomaznog otpada – OPĆINA SIRAČ

  • Za naručivanje odvoza glomaznog otpada potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za preuzimanje otpada koji možete pronaći na službenoj web stranici ili u prostoru Darkom-a pored blagajne. Po Zahtjeve možete doći i u Općinu Sirač.
Zahtjev za odvoz glomaznog otpada

 

  • Rok za predaju Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada je od 01. SVIBNJA do 09. LIPNJA 2023.
  • Popunjeni obrazac možete predati osobno na adresi Darkom-a d.o.o, Kolodvorska 23, Daruvar, poslati poštom ili na e-mail adresu: otpad@darkom-daruvar.hr.
  • Po zaprimljenom i popunjenom obrascu povratno će Vas kontaktirati djelatnik Darkom-a d.o.o. te izvijestiti o datumu odvoza glomaznog otpada.
  • Darkom d.o.o. u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge kategorije kućanstvo na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade u najvećoj količini do ukupno 5m³. Korisnik usluge mora imati podmirena sva dugovanja prema davatelju javne usluge. Preuzimanje većeg volumena od 5m3 otpada naplaćuje se prema cjeniku davatelja usluge.