Sirač se može pohvaliti dugom povijesti čemu svjedoči i Stari grad Sirač, srednjovjekovna turska kamena utvrda iz 14. stoljeća. Vjeruje se da su grad Sirač na tada važnom prometnom mjestu sagradili Templari, vitezovi za vrijeme Pape Klementa Petog 1309. godine. Od 1763. nakon povlačenja Turaka vlasnik Sirača postaje Antun Janković koji je posjed kupio za 40 tisuća forinti. Njegova je sanacija počela još 2002.

U Starom gradu Sirač vidi se veliki potencijal, ali dok traju arheološka istraživanja ne može se i ne smije ići u smjeru dodatnih sadržaja koji bi se mogli ‘ubaciti’ na Stari grad. No, Općina Sirač ima za dašak povijesti koji nam je iznad glava velike planove.

– On je iznad Sirača i ima pogled na cijeli Sirač i nadam se da ćemo ga u što skorije vrijeme moći aktivirati što kroz Dane šljiva i rakija što kroz cijelu godinu jer nam je cilj podignuti Sirač, kaže načelnik Igor Supan. U tome bi veliku ulogu trebao imati upravo Stari grad Sirač.

Izvor: Klikni.hr