Forum     Knjiga gostiju     Chat     Impressum     Kontakt

 

Sirac.hr

 

 

Stari grad Sirač

 

Opis spomenika

 

Stari grad Sirač je srednjovjekovna turska kamena utvrda visinskog tipa iz 14. st.  na istaknutoj poziciji-klisuri u središtu naselja Sirač na izlazu rijeke Bijele iz masiva Papuka.  Djelomično sačuvan glavni sjeverni bedem visine 4 m, širine 2 m i dužine 14 m  podložan je eroziji i atmosferilijama. Ostala  arhitektura mjestimično je vidljiva na površini lokaliteta. Klisura ispresijecana novootkrivenim pećinama što indicira moguće nalaze iz paleo/neolitika. U podnožju su se nalazili geotermalni izvori - zatrpani sredinom  20. st., II svj. rat.

 

 Stari grad Sirač u 19. stoljeću

 

 

Podaci o stanju spomenika

 

Od građevinskih elemenata ostao je sačuvan samo sjeverni bedem s djelomično građevinskim i konzervatorskim saniranim sjeveroistočnim uglom (1998). Ostala struktura bedema i dalje je podložna  atmosferlijama i eroziji, te s podziđem s istočne strane utvrde na litici klisure zahtjeva građevinsku sanaciju i konzervaciju jer je statički nesigurna. Građevni elementi i odroni zemljišta ugrožavaju stambene objekte u podnožju. Ostali bedemi, temelji unutrašnjih prostorija i podziđa nalaze se cca. 10-20 cm ispod nivoa terena. Sondažna arheološka iskopavanja 2002. su pokazala potrebitost građevinske i konzervatorske sanacije jer im je struktura teško oštećena vađenjem kamena kao sekundarnog građevinskog  materijala.

 

Program cjelokupne sanacije i konzervacije započeo je 2002. godine. Prema programu sanacije i konzervacije u 2003. i  2004. sanirano i konzervirano je 75% istočnog podziđa utvrde (Podzid I + Podzid II) kao najzahtjevnije i najkompleksnije pozicije.

 

 

Pregled izvedenih i planiranih zaštitnih radova na spomeniku

po fazama

 

1998. djelomična građevinska i konzervatorska sanacija glavnog sjevernog bedema (30%), odnosno sjeveroistočnog ugla utvrde nad klisurom, I Faza

 

2002. čišćenje lokaliteta, sondažna arheološka istraživanja, arheološka iskopavanja na istočnom bedemu, građevinska sanacija i konzervacija istočnog bedema, II Faza

 

2003. arheološka iskopavanja na istočnom podziđu (Podzid I), građevinska sanacija i konzervacija, III Faza

 

2004. nastavak radova iz 2003. na kompleksu istočnog podziđa (Podzid II), IIIa faza

 

2005. arheološka iskopavanja  kompleksa dvostrukih bedema na poziciji jug-jugozapad, građevinska sanacija i konzervacija bedema, arheološka iskopavanja istočnog dijela unutrašnjeg dvorišta utvrde, IV faza

 

2006. arheološka iskopavanja sjevernog dijela unutrašnjeg dvorišta, postavljanje drenažnog sistema,  građevinska sanacija i konzervacija zidova unutrašnjih prostorija i dr. arhitekture, izrada projekta prezentacije, V faza

 

2007. građevinska sanacija i konzervacija sjevernog glavnog bedema, zemljani radovi: iskop obrambenog kanala i uređenje okoliša, građevinski i obrtnički radovi na prezentaciji lokaliteta: (stilski ulazni most, mostići, stepeništa, pješačke staze, ograde, rukohvati, klupe, stilska nadstrešnica i montažna pozornica), VI faza

 

2008. finalni radovi prezentacije – stilska rasvjeta, info-table, VII faza

 

   

Pogled s juga nakon konzervacije, III faza

Podzid I + polukula, unutrašnjost (lijevo),

Podzid I, sjeverni ugao, unutrašnjost (desno)

 

Glavni zid - Podzid I, pogled sa sjevera

nakon konzervacije, III faza

 

 

Planirana namjena spomenika

 

Utvrda bi trebala nakon završetka radova poslužiti kao Memorijalno-kulturno-turistički park Stari Grad Sirač.

 

 

 

Pogledajte kratak video isječak o starom gradu od 2 minute!

 

 

 

 

Dokumentacija: Berislav Schejbal

 

 

 

 

 

(C) 2004-2007 Općina Sirač / Sva prava pridržana
Sav sadržaj na ovim stranicama je u isključivom vlasništvu Općine Sirač i
webmastera ovih stranica.

Izrada stranica: Antonio Demeter