OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Izjava o pristupačnosti

      Općina Sirač nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

      Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Sirač koje se nalazi na adresi http://www.sirac.hr/  

Stupanj usklađenosti

      Mrežna stranica Općine Sirač http://www.sirac.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

      Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

DIJELOVI SADRŽAJA KOJI NISU PRISTUPAČNI

RAZLOG NEPRISTUPAČNOSTI

ALTERNATIVE

Strukturalni elementi za odvajanje cjelina

Ne koriste se strukturalni elementi (header, footer, nav, section, article, aside) za odvajanje cjelina

Ne postoje odgovarajuće alternative te ih je potrebno pridružiti predlošku/predlošcima stranica

Tablice prikazuju vizualan sadržaj

Dio tablica koristi se za prikaz vizualnog sadržaja u desnoj traci izbornika

Ne postoji odgovarajuća alternativa, već je potrebno ne koristiti tablične html elemente za prikaz vizualnog sadržaja

Fotografije

Na fotografijama nedostaju odgovarajući opisi

Ne postoje odgovarajuće alternative, te je preporuka pridružiti elementima alt i title atribute

Datoteke

Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem

Ne postoje odgovarajuće alternative navedenim datotekama, te je preporuka unositi datoteke isključivo u strojno-čitljivom obliku

Slike

Određene slike sadrže tekst a nisu logotip

Veći dio slika sadrže alternativu poput title atributa koja simbolizira naziv, te je preporuka slikama pridružiti opise i alt atribute

Poveznice

Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise

Ukloniti dio poveznica koji ne sadrži opis i prazan je, ili pridružiti adekvatan opis

      Općina Sirač radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

      Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

      Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Sirač.

      Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. Općina Sirač redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

      Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Sirač.

      Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Sirač korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Stjepana Radića 120/1, 43451 Sirač

Tel: 043 675 250

E mail: opcina@sirac.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

      Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

      U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 


(Broj pregleda: 1768)