OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Na 22. sjednici općinskog VIjeća održanoj 15. studenoga 2019. godine jednoglasno su prihvaćene dviej točke dnevnog reda - donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove "KOMUS".

Dokumenti sa 22. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o izmjenama odluke o osnivanju javne - komunalne ustanove
Odluka o izmjenama odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Komus

 


(Broj pregleda: 204)