OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Financijsko izvješće Općine Sirač za 2016. godinu

 

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu
Ispravak Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2016. godinu - I. Izmjene i dopune Proračuna
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirać za 2017. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2017. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. godine
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

 

Financijsko izvješće Općine Sirač za 2015. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2016. godinu
Odluka o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2016. godinu
Ispravak Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2016. godinu
Odluka o pokriću manjka prihoda nefinancijske te prijenos viška prihoda poslovanja i viška prihoda od financijske imovine u 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

 

Odluka - III. Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sirač 2015.
Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2015.
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice za 2014. godinu

 

II. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvršenje programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvršenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Izvršenje programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu

 

I. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu 

 

Ispravak proračuna Općine Sirač za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

 

II. Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu
Izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
Izmjena programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Izmjene programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2015. i projekcije za 2016. 2017. godinu
Odluka o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2015. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
Zaključak o izradi Strategije razvoja za razdoblje od 2015. do 2020. godine

(Broj pregleda: 8652)