OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

I. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2020. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2020. godinu
V. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2019. godinu
IV. Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu
III. Izmjene plana javne nabave za 2019. godinu
II. Izmjene plana javne nabave za 2019. godinu
I. Izmjene plana javne nabave Općine Sirač za 2019. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2019. godinu
IV. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
III. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
II. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
I. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Sirač za 2017. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu
I. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2016. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2016. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu
III. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu
II. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu
I. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu
II. Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Sirač za 2014. godinu
Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Sirač za 2014. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2014. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2013. godinu
Profil naručitelja
Sprječavanje sukoba interesa
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu

(Broj pregleda: 63363)