OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Demokratski HSS - DHSS:

Branimir Miler

Tomislav Petrušić

Liduška Marin

Anita Novak

Željko Stjepanović

Kornelija Horina

Damir Bajs nezavisna lista – DAMIR BAJS NL;

Hrvatska stranka umirovljenika – HSU;

Stranka umirovljenika – SU;

Blok umirovljenici zajedno - BUZ;

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS DEMOKRATI;

Narodna stranka – Reformisti – REFORMISTI;

Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH;

Građansko-liberalni savez – GLAS;

Hrvatska seljačka stranka braće Radić – HSS BRAĆE RADIĆ;

Hrvatska seljačka stranka – HSS

Ivana Biondić

Stanka Kreuzer

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ:

Denis Orčik


(Broj pregleda: 50593)